Firefly开源社区

请教dwmmc未能识别问题

14

积分

0

威望

0

贡献

技术小白

积分
14
发表于 2020-6-17 11:26:27     
RK3308B在上电启动过程中,只打印以下的信息就当机了,求各大神赐教。
8 t5 E( I; X8 N2 ?& K& y. N  e: F. f[    1.144992] Registered IR keymap rc-empty
, J' g6 K+ ?- L7 d[    1.145138] rc rc0: gpio_ir_recv as /devices/platform/ir_rx/rc/rc0
8 a  s; e. e/ G" I[    1.145896] input: gpio_ir_recv as /devices/platform/ir_rx/rc/rc0/input0
3 u8 N0 `6 k, t0 ]3 P! ?" K( Z[    1.146345] rc rc0: lirc_dev: driver gpio_ir_recv registered at minor = 0, raw IR receiver, no transmitter
& O8 U- p3 g- m0 L[    1.147100] rc rc1: PWM IR Transmitter as /devices/platform/ir_tx/rc/rc1* j$ S4 B9 I0 `  ?
[    1.147311] rc rc1: lirc_dev: driver pwm-ir-tx registered at minor = 1, no receiver, raw IR transmitter: s2 V7 |5 S' l! a- K1 G
[    1.150061] rk_tsadcv2_temp_to_code: Invalid conversion table: code=4095, temperature=21474836476 U9 r, k) t4 j- o/ V& E5 L
[    1.150305] rockchip-thermal ff1f0000.tsadc: tsadc is probed successfully!
1 m( l; F- U% ^: w; M9 [[    1.150888] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3) ]7 }$ V; Y/ c7 X1 r3 d. F2 B1 C
[    1.150914] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
: R) I! d) E1 O1 N% o8 r! f8 |[    1.150926] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
* c4 R9 A$ w) ]* v. F( a4 G[    1.151219] cpu cpu0: leakage=11) m: I; y8 N: _; ]
[    1.151541] cpu cpu0: Failed to get pvtm
9 L& m6 G8 j$ Q3 i4 N7 [[    1.152915] cpu cpu0: l=0 h=55000 hyst=5000 l_limit=1200000000 h_limit=1008000000: z: X( S' @) H* D4 u, Q
[    1.154448] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver% `; V3 Q/ q6 l7 r6 J" b
[    1.156340] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: num-slots property not found, assuming 1 slot is available
回复

使用道具 举报

754

积分

10

威望

10

贡献

技术大神

Rank: 3Rank: 3

积分
754
发表于 2020-6-17 14:08:30     
烧录官网上的固件是否正常?
回复

使用道具 举报

14

积分

0

威望

0

贡献

技术小白

积分
14
发表于 2020-6-17 16:32:39     
firefly_zhongw 发表于 2020-6-17 14:08/ X: j8 H9 E% Z5 [% X1 w7 {
烧录官网上的固件是否正常?

% L. }$ g3 D8 e. J: O7 l. `. W) ]是官网上的固件,但有一些GPIO管脚我作了更改,其中EMCC和DDR3部分均与dome板的一致。固件也下装成功了,就是启动时当机在串口打印的这里了,其中的原因不了解。
回复

使用道具 举报

754

积分

10

威望

10

贡献

技术大神

Rank: 3Rank: 3

积分
754
发表于 2020-6-18 11:37:43     
烧录官网上的固件是否可以正常启动系统?排除硬件问题。
回复

使用道具 举报

72

积分

0

威望

0

贡献

技术小白

积分
72
发表于 2020-10-19 16:59:24     
烧录官网上的固件是否可以正常启动系统?排除硬件问题
回复

使用道具 举报

72

积分

0

威望

0

贡献

技术小白

积分
72
发表于 2020-10-20 08:19:55     
dwmmc未能识别问题
回复

使用道具 举报

*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

友情链接 : 爱板网 电子发烧友论坛 云汉电子社区 粤ICP备14022046号-2
快速回复 返回顶部 返回列表