Firefly开源社区

请教dwmmc未能识别问题

14

积分

0

威望

0

贡献

技术小白

积分
14
发表于 2020-6-17 11:26:27     
RK3308B在上电启动过程中,只打印以下的信息就当机了,求各大神赐教。1 ]3 p7 }1 r# d
[    1.144992] Registered IR keymap rc-empty
- p' Y" B9 D- v1 U; W( i[    1.145138] rc rc0: gpio_ir_recv as /devices/platform/ir_rx/rc/rc0
8 t: ^& j8 _! h[    1.145896] input: gpio_ir_recv as /devices/platform/ir_rx/rc/rc0/input0
4 X) r* o  x9 L. L1 f7 n# y% F8 p[    1.146345] rc rc0: lirc_dev: driver gpio_ir_recv registered at minor = 0, raw IR receiver, no transmitter1 g  k' k% Q1 y. b
[    1.147100] rc rc1: PWM IR Transmitter as /devices/platform/ir_tx/rc/rc1' m0 `4 X4 l, ]9 s- C8 O' k& n
[    1.147311] rc rc1: lirc_dev: driver pwm-ir-tx registered at minor = 1, no receiver, raw IR transmitter$ H) H; w8 i& j% {0 E9 _; B
[    1.150061] rk_tsadcv2_temp_to_code: Invalid conversion table: code=4095, temperature=2147483647/ ^. l" D. I3 L% Y- A
[    1.150305] rockchip-thermal ff1f0000.tsadc: tsadc is probed successfully!
, a4 ~; N* f7 w8 P- B1 W, j0 R  h, R2 W[    1.150888] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
1 V$ B6 p, z7 L) P[    1.150914] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered0 D( ~: e7 K6 Y3 h  q7 E
[    1.150926] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
- k: w. p: X; Y/ d% }% H6 I[    1.151219] cpu cpu0: leakage=11
& M+ \0 B4 n2 o0 u8 I/ t1 E* S[    1.151541] cpu cpu0: Failed to get pvtm% C4 [& i- O, f  e2 s
[    1.152915] cpu cpu0: l=0 h=55000 hyst=5000 l_limit=1200000000 h_limit=1008000000
! n, n; K. Y, J' ?( t7 i[    1.154448] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
; M+ u0 Z( o) M# [/ {5 i2 V: i[    1.156340] dwmmc_rockchip ff480000.dwmmc: num-slots property not found, assuming 1 slot is available
回复

使用道具 举报

864

积分

10

威望

10

贡献

技术大神

Rank: 3Rank: 3

积分
864
发表于 2020-6-17 14:08:30     
烧录官网上的固件是否正常?
回复

使用道具 举报

14

积分

0

威望

0

贡献

技术小白

积分
14
发表于 2020-6-17 16:32:39     
firefly_zhongw 发表于 2020-6-17 14:08
8 r7 j* R: _3 T* j烧录官网上的固件是否正常?

  f+ S- s8 ~5 |( v是官网上的固件,但有一些GPIO管脚我作了更改,其中EMCC和DDR3部分均与dome板的一致。固件也下装成功了,就是启动时当机在串口打印的这里了,其中的原因不了解。
回复

使用道具 举报

864

积分

10

威望

10

贡献

技术大神

Rank: 3Rank: 3

积分
864
发表于 2020-6-18 11:37:43     
烧录官网上的固件是否可以正常启动系统?排除硬件问题。
回复

使用道具 举报

72

积分

0

威望

0

贡献

技术小白

积分
72
发表于 2020-10-19 16:59:24     
烧录官网上的固件是否可以正常启动系统?排除硬件问题
回复

使用道具 举报

72

积分

0

威望

0

贡献

技术小白

积分
72
发表于 2020-10-20 08:19:55     
dwmmc未能识别问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

友情链接 : 爱板网 电子发烧友论坛 云汉电子社区 粤ICP备14022046号-2
快速回复 返回顶部 返回列表